หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า
อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
โทร 035-528-614
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.บางปลาม้า   จ้างออกแบบและรับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ 27 ก.พ. 2567
อบต.ต้นตาล   ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567
อบต.ต้นตาล   ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567
อบต.ศรีประจันต์   จ้างจ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567
อบต.ไผ่กองดิน   จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เลี้ยงรับรองคณะเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้นำชุมชนอาสาสมัคร คู่สัญญาของหน่วยงน และผู้มารับบริการขององค์การบริการส่วนตำบลไผ่กองดิน จำนวน ๔๐ ชุด 27 ก.พ. 2567
อบต.หัวโพธิ์   ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด ชนิดกล่อง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
อบต.หัวโพธิ์   ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด ชนิดกล่อง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบอน ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๑๕ พฤศภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
อบต.หัวโพธิ์   ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด ชนิดกล่อง ให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในช่วงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
อบต.ป่าสะแก   ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
อบต.องค์พระ   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
ทต.รั้วใหญ่   ซื้อชุดตรวจสารพิษตกค้าง (โครงการมหกรรมเชิงรุกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
อบต.ป่าสะแก   จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง 23 ก.พ. 2567
อบต.ต้นตาล   จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ จากบริเวณจากบริเวณบ้านนางตุ่ม ทรัพย์เงินทอง ถึง บริเวณคันกั้นน้ำ บางสามโคกยายเกตุ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
อบต.ต้นตาล   จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากบริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถึงบริเวณบ้านนางทองเหมาะ เชื้อรามัญ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
อบต.ต้นตาล   จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ จากบริเวณบ้านนางตุ่ม ทรัพย์เงินทอง ถึง บริเวณคันกั้นน้ำ บางสามโคกยายเกตุ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
อบต.ต้นตาล   จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ จากบริเวณจากบริเวณบ้านนางตุ่ม ทรัพย์เงินทอง ถึง บริเวณคันกั้นน้ำ บางสามโคกยายเกตุ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
อบต.ตลิ่งชัน   จ้างโครงการก่อสร้างคูน้ำดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่นายสมบัติ ทองสา จุดสิ้นสุดโครงการนางสมหมาย แตงรื่น ปริมาณงาน ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.ตลิ่งชัน) และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
ทต.วังน้ำซับ   จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 6 บ้านปู่เจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
อบต.บ่อกรุ   จ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงลูกรังพร้อมบดทับ หมู่ที่ 1-3 บ้านบ่อกรุ-บ้านหนองฉนวน บริเวณลำห้วยหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
ทต.เดิมบาง   จ้างโครงการก่อสร้างหูช้างพร้อมบานประตูปิด เปิดระบายน้ำ บริเวณบ้านนายสุภาพ จันทร์นุ่ม หมู่ที่ ๔ บ้านท่าเตียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 885
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
ติดต่อหน่วยงาน
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
  โทรศัพท์ : 035-528-614
  โทรสาร : 035-528-614
LINK เพิ่มเติม
   
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
   
   
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า
  จำนวนผู้เข้าชม 11,715 เริ่มนับ 6 ก.พ. 2567
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10